MOT News

กรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงข่าวถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพฯ ชำรุดบริเวณสะพานคลองห้วยหว้าโทน ถึงแยกทางเข้าจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์

14 กันยายน 2560 17:49

ตามที่ ประธานสภาพอุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ (นายนิพนธ์ สุวรณนาวา) ให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ วันที่ 10 กันยายน 2560 กรณีถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. ชำรุดบริเวณสะพานคลองหว้าโทน ถึงแยกทางเข้าจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เส้นทางสายหลักขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงดังนี้ บริเวณดังกล่าวเป็นการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค อยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 สายประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม.310+000 -350+000 ระยะทางยาว 29.118 กม. โดยผู้รับจ้าง คือ บจก.ช.ทวีก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งผู้รับจ้าง ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จก่อนกำหนดสัญญาจ้างและสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 จากกรณีดังกล่าว สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ตรวจพบความเสียหายตามที่เป็นข่าวจริง จึงให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 1. ลักษณะความเสียหายเป็นจุดเล็กๆ (Spot) กว้างประมาณ 20 - 30 ซม. ประมาณ 18 แห่ง กระจายเป็นช่วงๆ สาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากน้ำมันไฮโดรลิกที่หยดลงบนผิวทาง ซึ่งเป็นตัวทำลายวัสดุแอสฟัลต์ สำนักฯ จึงให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยใช้เครื่องตัดตัดขอบผิวแอสฟัลต์เป็นลักษณะสี่เหลี่ยม กว้างจากขอบที่เสียหายประมาณ 30 ซม. แล้วใช้แอสฟัลต์คุณภาพเดียวกับชั้นผิวทางปิดทับแล้วบดอัดเรียบร้อยแล้ว 2. ลักษณะความเสียหายที่ชั้นพื้นทาง 3 แห่ง ช่วง กม.324+000 - กม.325+000 RT. (ขาขึ้น) ขนาดพื้นที่ 1 x 22 ม. 2.4 x 27 ม. และ 2.4 x 50 ม. สาเหตุอาจเกิดจากจุดอ่อนตัวบนคันทาง (SOFT SPOT) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ตรวจรับงานไปแล้ว สำนักฯ จึงให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยใช้เครื่องกัดผิวทาง (MILLING) ผิวแอสฟัลต์ออกจนถึงชั้นพื้นทาง แล้วตรวจสอบความแข็งแรงของชั้นพื้นทางว่า มีความเสียหายหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายถึงชั้นพื้นทาง จึงดำเนินการขุดรื้อชั้นพื้นทางออกแล้วใช้วัสดุพื้นทางใหม่มาแทน แล้วทำการบดทับจนได้ความแน่นตามข้อกำหนด แล้วลาดยางรองพื้น (PRIME COAT) และปูแอสฟัลต์ตามแบบก่อสร้าง ทั้งนี้ ทล. ต้องขออภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ตลอดจนได้สั่งการให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบสภาพผิวทางในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง