MOT News

กรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงกรณีบนทางหลวงหมายเลข 4 สายพังงา - ภูเก็ต มีการนำกรวยและล้อยางมาปิด 1 ช่องจราจร

11 กันยายน 2560 13:49

ทล. ชี้แจงกรณีที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ได้เสนอข่าวทางหลวงหมายเลข 4 สายพังงา - ภูเก็ต ก่อนถึงแยกสามช่อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีการนำกรวยและล้อยางมาปิด 1 ช่องจราจร เกือบ 100 เมตร นั้น ทล. โดยแขวงทางหลวงพังงา ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า การนำกรวยยางและล้อยางมาปิด 1 ช่องการจราจร เพื่อความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความ ทั้งนี้ แขวงฯ จะดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงด้านเรขาคณิตบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองบางดินสอ - นาเหนือ (บ้านควนกะไหล) ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป

1503634052_5868.jpg