MOT News

กรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงกรณีไฟฟ้าส่องสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี

6 กันยายน 2560 11:06

ทล. ชี้แจงกรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้เสนอว่า ไฟฟ้าส่องสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี บริเวณจุดกลับรถ กม.112 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นั้น ทล. โดยแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ช่วงกม. 112+000 และ 116+000 พบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าได้ถูกโจรกรรมเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย สำหรับการแก้ไขเบื้องต้น แขวงฯ ได้ทำการโยงสายไฟฟ้าแรงต่ำ (เป็นชั่วคราว) เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างใช้งานได้ตามปกติ ก่อนเสนอของบประมาณเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางต่อไป

1_Page_1.jpg