MOT News

กรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงกรณีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการปรับผิวถนน สาย สุรินทร์ - จอมพระ

18 พฤษภาคม 2560 14:28

ตามที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้เสนอข่าวกรณีผิวถนน สาย สุรินทร์ - จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และบดบังทัศนียภาพผู้ขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายราย นั้น ทล. โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย สุรินทร์ – อ.จอมพระ ตอน 1 เริ่มต้นสัญญาในวันที่ 30 มกราคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยในช่วง กม.189+400 – 171+875 เป็นงานปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม โดยวิธี Pavement Recycling ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการลาดแอสฟลต์ลงบนพื้นทาง (Prime Coat) พร้อมกับปูยางชั้น (A.C.Bider Course) ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 ทำให้สามารถแก้ปัญหาพื้นผิวถนนขรุขระและฝุ่นละออง รวมทั้งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้