นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลศิริราช

31 สิงหาคม 2560 12:23

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพื้นที่สถานีธนบุรี – ศริริราช โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลศิริราช โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และโรงพยายาบาลศิริราช เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงคมนาคม ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชมีโครงการจะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเพิ่ม เป็นอาคารสูง 12 ชั้น อาคารอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน สถานีธนบุรี – ศริริราช โดยมีแผนงานจะเริ่มการก่อสร้างประมาณกลางปี 2560