นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา

20 กรกฎาคม 2560 15:38

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ในพื้นที่ที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสีคิ้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมหารือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้แทนภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ในพื้นที่ที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ซึ่ง รฟท. ได้ศึกษาออกแบบเป็นทางรถไฟระดับพื้นดิน มีรั้วกั้นสองข้างทาง โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะให้ รฟท. แก้ไขแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเขตชุมชนช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟแบบยกระดับ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ลดปัญหาด้านธุรกิจการค้าสองข้างทางรถไฟ ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต