รฟม. ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

4 เมษายน 2560 14:42

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากเหตุระเบิดที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดิน นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงเพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า และบริเวณพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าของรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ รฟม. ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงสั่งการให้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของ รฟม. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที โดยเพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า และบริเวณพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 2. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสาร 3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า MRT และภายในสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย เพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่ 4. จัดกำลังหน่วยทำลายวัตถุระเบิด (EOD.) และสุนัข K-9 ตรวจตราและเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 5. เตรียมกำลังหน่วยกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ในที่ตั้งตลอด 24 ชั่วโมง 6. เสริมกำลังเจ้าหน้าคุมเข้มภายในขบวนรถไฟฟ้า รฟม. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ สิ่งของต้องสงสัย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นทันที โทร 0 2716 4000 ต่อ 6302 หรือแจ้งศูนย์วิทยุพสุธา รฟม. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2938-3666 ตลอด 24 ชั่วโมง

68533.jpg
S__8347810.jpg